Monday, April 13, 2015

तेरेसा म्हणायच्या, मी माझ्या पद्धतीने धर्मांतरे घडवतेय !

भारतातल्या तथाकथित पुरोगाम्यांची आणि विवेक पिसाटांची शोकांतिका काय आहे, माहितीये? ते सातत्याने या देशातील बहुसंख्यकांच्या श्रद्धा पायदळी तुडवण्यासाठीच उभे असतात. मग सारे जगजरी त्यांच्या म्हणण्याच्या विरोधात असले तरीही चालेल, पण ही गमतीदार मंडळी हटवादीपणाने आपल्याच म्हणण्याला चिकटून राहतात. यातून त्यांचे अंतिमतः हसे होणेदेखीलठरलेलेच असते. आता परवा सरसंचालकांनी केलेल्या वक्तव्याचेच उदाहरण घ्या. 
----------------------