Saturday, December 13, 2008

शक्तिदायी विचार
गृहस्थाश्रमी लोकांनी खूप प्रयत्न करून उत्साहाने संपत्ती मिळविली पाहिजे. आपल्या कुटुंबाचे आणि इतरांचे उत्तम पोषण केले पाहिजे. शक्यतो लोकहिताची कामे केली पाहिजेत. एवढेही तुम्ही करू शकला नाहीत, तर मग स्वत:ला माणूस कसले म्हणविता?
- स्वामी विवेकानंद

No comments: